afspraak-newwerkdagen
U kunt afspraken maken van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur; op vrijdagochtend tussen 8.00 en 12.00 uur.

avond- en weekenddienst
’s Avonds na 18.00 uur en in het weekend van vrijdagmiddag tot en met zondag kunt u voor dringende gevallen de dienstdoende tandarts bellen: 050 535 03 70

afwezigheid
Afwezigheid van de tandarts buiten de weekenden wordt gemeld op het antwoordapparaat. Een vervangende tandarts is voor dringende gevallen bereikbaar via het telefoonnummer dat wordt genoemd op het antwoordapparaat.

herinnering
Indien gewenst herinneren we u via email of per post tijdig aan uw afspraak.

afzegging
Wanneer u uw afspraak wilt afzeggen, verzoeken we u dit uiterlijk twee werkdagen voor de  afspraak te doen, zodat er geen kosten voor de gereserveerde behandeling in rekening hoeven te worden gebracht.

betaling
U kunt direct na de behandeling met PIN betalen. De rekening kunnen we u per e-mail toesturen, zodat u deze makkelijk kunt doorzenden naar uw verzekeraar.

beroepsverenigingen
De tandarts is aangesloten bij de KNMT en de mondhygieniste bij de KRM. Op de sites van deze beroepsverenigingen staan de verplichte klachtenregeling en de door de overheid vastgestelde tarievenlijst vermeld.

tarieven en techniekkosten
Door de overheid vastgestelde tarievenlijsten staan op de sites van de beroepsvereniging voor tandartsen KNMT en van de beroepsvereniging voor mondhygienisten KRM. Een overzicht van de meest voorkomende techniekkosten vindt u hier.